ห้องพัก HAKONE

อาคาร A 22 ห้อง

ห้องสไตล์ตะวันตก(เตียง) 7ห้อง (28.4㎡-64.7㎡)

ห้องสไตล์ญี่ปุ่น(เสื่อตาตามิ) 8 ห้อง (32.7-35.5㎡)

ห้องสไตล์ตะวันตกผสมผสานญี่ปุ่น 7 ห้อง (41.8㎡-63.5㎡)

อาคาร C 3 ห้อง

ห้องสไตล์ตะวันตก(เตียง) 2 ห้อง (40㎡)

ห้องสไตล์ญี่ปุ่น(เสื่อตาตามิ) 1 ห้อง (40㎡)

อาคาร D 11 ห้อง

ห้องสไตล์ตะวันตก(เตียง) 10ห้อง (19.3㎡-20㎡)

ห้องสไตล์ญี่ปุ่น(เสื่อตาตามิ) 1 ห้อง (41.2㎡)

อาคาร E 

ห้องสไตล์ตะวันตก(เตียง) 50 ห้อง (15㎡)

อาคาร W

ห้องสไตล์ตะวันตก(เตียง) 50 ห้อง (15㎡)

ติดต่อสอบถาม/สำรองห้องพัก

hotel@alexanderandsun.com

+81 3 6273 8008

© 2019 by Alexander & Sun Co., Ltd. All Rights Reserved.

 ติดต่อสำรองห้องพัก โทร +81 3 6273 8008