หน้าหลักและที่จอดรถ
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
ล้อบบี้
 
ห้องอาหาร
 
ห้องพัก