ห้องอาหาร NAMBA

เวลาอาหารเช้า
7:00 น. - 9:30 น. (อาหารไตล์บุฟฟ์)

ติดต่อสอบถาม/สำรองห้องพัก

hotel@alexanderandsun.com

+81 3 6273 8008

© 2019 by Alexander & Sun Co., Ltd. All Rights Reserved.

 ติดต่อสำรองห้องพัก โทร +81 3 6273 8008