ห้องพัก

40 ห้องเตียงคู่


(ห้องขนาด 24㎡) 34 ห้อง
 

(ห้องขนาด 26㎡) 6 ห้อง ห้องมุม 

ติดต่อสอบถาม/สำรองห้องพัก

hotel@alexanderandsun.com

+81 3 6273 8008

© 2019 by Alexander & Sun Co., Ltd. All Rights Reserved.

 ติดต่อสำรองห้องพัก โทร +81 3 6273 8008