โอกินาว่า สถานที่ตั้ง

การเดินทาง

    เดินทางโดยรถยนต์ จากสนามบินนาฮา15นาที

​     ทางหลวงหมายเลข 332 ไปยังถนน Naha West /

     ถนนหมายเลข 58 →ถนน Hanokami Rink    

   
    เดินทางโดยรถไฟขนส่งสาธารณะ (จากสนามบินนะฮะ)
    ประมาณ 10 นาทีจากสถานี Yui Rail Furushima   

   เดินทางโดยแท็กซี่
    ประมาณ 15 นาทีจากสนามบินนะฮะ
    ประมาณ 10 นาทีจากสถานี Yui Rail Furushima

ติดต่อสอบถาม/สำรองห้องพัก

hotel@alexanderandsun.com

+81 3 6273 8008

© 2019 by Alexander & Sun Co., Ltd. All Rights Reserved.

 ติดต่อสำรองห้องพัก โทร +81 3 6273 8008