ห้องพัก

North Room

33 ห้อง (16ตารางเมตร)

 

South Room

40 ห้อง (20 ตารางเมตร) มองเห็นวิวท่าเรือ

Handicap/Barrier free room (สำหรับผู้ทุพพลภาพ)

1 ห้อง

Western/Japanese Mix (มีเตียงและเสื่อตาตามิแบบญี่ปุ่น)

1 ห้อง (38 ตารางเมตร)

ติดต่อสอบถาม/สำรองห้องพัก

hotel@alexanderandsun.com

+81 3 6273 8008

© 2019 by Alexander & Sun Co., Ltd. All Rights Reserved.

 ติดต่อสำรองห้องพัก โทร +81 3 6273 8008