top of page

​施設紹介&コロナ対策

บริการเช่าชุดยูกะตะ 500 เยน/1ชุด/1วัน

บริการตั้งปลุก

บริการรถเข็นสำหรับผู้ทุพพลภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการไดร์ถนอมเส้นผม Panasonic ฟรี (สอบถามที่พนักงานต้อนรับ)

บริการหมอนเพื่อสุขภาพฟรี (สอบถามที่พนักงานต้อนรับ)

บริการห้องน้ำหัวฉีดอัตโนมัติ

ฟรี WIFI

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

เจ้าหน้าที่บริการรองรับหลายภาษา ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ

บริการบ่อน้ำพุร้อน(ออนเซน)ขนาดใหญ่ แหล่งน้ำจากภูเขาไฟฟูจิ 17.00น.-24.00น.(ไม่เปิดบริการตอนเช้า)

บริการที่จอรถ(ฟรี)

วิวภูเขาไฟฟูจิ(สามารถมองเห็นจากชั้น5ระหว่างทางเดินเชื่อมระหว่างตึก)

โรงแรมปลอดบุหรี่ (มีพื้นที่สูบบุหรี่ตามที่กำหนด)

บริการเช่าชุดยูกะตะ 500 เยน/1ชุด/1วัน

บริการตั้งปลุก

บริการรถเข็นสำหรับผู้ทุพพลภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการไดร์ถนอมเส้นผม Panasonic ฟรี (สอบถามที่พนักงานต้อนรับ)

บริการหมอนเพื่อสุขภาพฟรี (สอบถามที่พนักงานต้อนรับ)

บริการห้องน้ำหัวฉีดอัตโนมัติ

ฟรี WIFI

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

เจ้าหน้าที่บริการรองรับหลายภาษา ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ

บริการบ่อน้ำพุร้อน(ออนเซน)ขนาดใหญ่ แหล่งน้ำจากภูเขาไฟฟูจิ 17.00น.-24.00น.(ไม่เปิดบริการตอนเช้า)

บริการที่จอรถ(ฟรี)

วิวภูเขาไฟฟูจิ(สามารถมองเห็นจากชั้น5ระหว่างทางเดินเชื่อมระหว่างตึก)

โรงแรมปลอดบุหรี่ (มีพื้นที่สูบบุหรี่ตามที่กำหนด)

bottom of page