top of page

สถานที่ตั้ง YAMANAKAKO

〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中 207-1

Yamanaka 207-1, Minamitsuru-gun 401-0501 JAPAN

การเดินทาง

    การเดินทางโดยรถยนต์
    จากถนน Higashi-Fuji-Go-Ko มุ่งหน้าไปทางออกทะเลสาบ                   
ยามา. นากะ ประมาณ 10 นาที
    ทางออกทะเลสาบยามานากะ→ มุ่งหน้าไปยังทะเลสาบยามานากะ.         หมายเลข 138 ประมาณ 5 นาที "
    
    โดยรถสาธารณะ
    JR Line: Shinjuku-Otsuki-> Fujikyu Line: สถานี Otsuki-Fujisan             ... ประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที
    โดยรถบัสจากสถานี Mt. Fuji ประมาณ 15 นาที

   โดยแท็กซี่
    จากสถานี Fujisan  ประมาณ 15 นาที

bottom of page