สถานที่ตั้ง YAMANAKAKO

การเดินทาง

    การเดินทางโดยรถยนต์
    จากถนน Higashi-Fuji-Go-Ko มุ่งหน้าไปทางออกทะเลสาบ                   
ยามา. นากะ ประมาณ 10 นาที
    ทางออกทะเลสาบยามานากะ→ มุ่งหน้าไปยังทะเลสาบยามานากะ.         หมายเลข 138 ประมาณ 5 นาที "
    
    โดยรถสาธารณะ
    JR Line: Shinjuku-Otsuki-> Fujikyu Line: สถานี Otsuki-Fujisan             ... ประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที
    โดยรถบัสจากสถานี Mt. Fuji ประมาณ 15 นาที

   โดยแท็กซี่
    จากสถานี Fujisan  ประมาณ 15 นาที

ติดต่อสอบถาม/สำรองห้องพัก

hotel@alexanderandsun.com

+81 3 6273 8008

© 2019 by Alexander & Sun Co., Ltd. All Rights Reserved.

 ติดต่อสำรองห้องพัก โทร +81 3 6273 8008