top of page

山中湖 客室

ห้องพักแบบผสมผสานตะวันตกญี่ปุ่น(มีเสื่อตาตามิสไตล์ญี่ปุ่นและเตียงนอนสไตล์ตะวันตก)

30 ห้อง (68.4㎡~84㎡)

 

ห้องพักสไตล์ตะวันตก(เตียงนอน)

40 ห้อง (33.6㎡~34.8㎡)

ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น(เสื่อตาตามิ)

38 ห้อง (31.5㎡~ 34.8㎡)  

Check-in: 16:00 น.
Check-out: ~9:00 น.


ประตูทางเข้าจะปิดเพื่อเหตุผลทางความปลอดภัย ตั้งแต่ 21:00น.-5:00น.

bottom of page